Plaatsbeschrijvingen

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke beschrijving van een onroerend goed. Het dossier beschrijft nauwkeurig alle ruimten, gebruikte materialen, toestellen, slijtage, scheuren en barsten, aangevuld met een foto's. Zo worden mogelijke problemen vermeden.

 

Plaatsbeschrijving bij start van huurovereenkomst

Sinds 2007 is het verplicht om bij verhuur voor hoofdverblijf een plaatsbeschrijving op te stellen. Indien je niet voldoet aan deze regelgeving, heeft de huurder alle rechten. Met andere woorden hij of zij mag vertrekken zonder opzeg en mag de woonst achterlaten zoals hij of zij wil. De verhuurder heeft dan NIETS te zeggen.

Daarom is het aangewezen om een deskundige aan te stellen om een plaatsbeschrijving op te stellen zodat jij bij het einde van de verhuur niet voor verrassingen komt te staan.

 

Plaatsbeschrijving bij einde van huurovereenkomst

Op het einde van een huurovereenkomst kan er een plaatsvergelijking opgesteld worden als de plaatsbeschrijving bij aanvang op een degelijke manier is opgesteld. Indien er verschillen zijn met de plaatsbeschrijving bij aanvang van de overeenkomst, kan er een schaderegeling getroffen worden tussen huurder en verhuurder.

 

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde der werken

Bij aanvang van werken wordt er door ons een staat van bevinding opgesteld die door alle partijen wordt ondertekend. Bij het einde van de werken wordt er dan gekeken of er eventuele gevolgschade is. Deze kan dan rechtstreeks verrekend worden of via de verzekering van aannemer of opdrachtgever.

 

Contacteer ons voor meer info

Wat zoekt u?