Schatting huis voor erfenis

De waarde van uw woning laten schatten voor erfenis / erfbelasting? Daarvoor helpen we u als erkende schatters-experten graag mee verder. Wij maken een schattingsverslag op dat aan de formele eisen en eisen op vlak van kwaliteit voldoet.

Zodra er onroerende goederen in een nalatenschap zijn dienen deze geschat te worden. Sinds 1 april 2019 zijn er drie mogelijkheden hiervoor, 1 hiervan is via een erkend schatter-expert. Meer info op notaris.be.

Contacteer ons

Erkend schatter-expert Limburg

Gunter Vanbrabant is erkend schatter-expert bij Vlabel met identificatienummer 005236477302.
U kan de lijst met erkende schatters-experten hier terugvinden. 

Voor welke dossiers is deze schatting van toepassing?

Deze schatting is van toepassing voor nalatenschapsdossiers waarin u van de erfopvolgers de opdracht kreeg om een schattingsverslag op te maken dat dient om te worden gevoegd bij de aangifte van nalatenschap. Meer informatie op vlaanderen.be.

Wat kost een schatting van onroerend goed voor erfbelasting?

De kostprijs voor het schatten van onroerend goed verschilt per situatie, contacteer ons via e-mail voor een exacte prijs: info@guvex.be.

Contacteer ons

Wat zoekt u?